Kontakt

Föreningens styrelse kontaktas i första hand via e-post:

styrelsen@brfresa.com

Det finns även en vanlig brevlåda till styrelsen i uppgång 5B.

Dock ska ekonomiska dokument skickas till den ekonomiska förvaltningen enligt adress nedan.

Brf Resa
c/o Brf-Förvaltning i Väst AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

E-post: info@brfvast.se
Tel:
0707-341 000


Frågor om fel i lägenheten se fliken ”Felanmälan

Följande frågor hanteras av styrelsen

  • Andrahandsuthyrning
  • Nycklar
  • Förändringar i bostadsrätten eller utemiljön
  • Störningar (Bästa lösning = prata med grannen själv!)
  • Nedskräpning (Bäst är att plocka upp efter sig själv och egna gäster!)

Följande frågor hanteras av den ekonomiska förvaltningen.

  • Överlåtelse
  • Hyra av garageplats
  • Månadsavier, autogiro
  • Mäklarbilder
  • Pantsättningar – handlingarna skickas per post till den ekonomiska förvaltaren

Styrelsen för BRF Resa

Ordförande

Julia Bröndum

Ledamöter

Lena Berg

Camilla Nordin

Suppleanter