Frågor och svar

Här finner ni vanliga frågor och svar


Vad är en bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.


Vad är en bostadsrättsförening?

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsstämma.

Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.


Vad är en månadsavgift?

Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift, såsom värme, vatten, bredband, kabeltv och underhållskostnader.

Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.


Vad får jag och vad måste jag göra i min bostadsrätt?

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för de skador som orsakas i din lägenhet.

Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar eller föreningens egendom.

Du får inte göra några ingrepp på fasaden eller ändra planlösning i lägenheten utan styrelsens godkännande.

Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar.

Du behöver också själv med jämna mellanrum eller vid behov, rensa golvbrunnar, rensa vattenlås under handfat och diskho och vattenröret bakom tvättmaskin.

Det är även bra att var 6e månad motionera jordfelsbrytaren, dvs slå av och slå på jordfelsbrytaren i säkringsskåpet. Det finns en gulsvart etikett vid brytarna så man lätt vet vilka man ska slå av och på.


Vad ansvarar föreningen för?

fasader
yttertak
trapphus och hissar
vatten- och avloppsstammar
ventilation
källare och vind
elledningar
värmesystemet


Jag har inte fått min månadsavi, vad ska jag göra?

Den ekonomiska förvaltaren sköter aviseringen, kontakta den ekonomiska förvaltningen.

Normalt aviseras tre månadsavgifter en gång varje kvartal per e-post. Vänligen uppdatera er e-postadress hos den ekonomiska förvaltningen, så den kommer rätt.

Har man inte e-post kan aviseringen ske via papper, då mot en aviavgift.


Jag vill hyra ut i andrahand, får jag det?

Bostadsrätten är en boendeform, menad att medlemmen har rätt och avser nyttja rätten att bo i föreningen.

Bostadsrätt betyder inte att man har rätt att använda lägenheten för uthyrningsverksamhet, där andrahandsuthyrning ingår.

Har man inte ”behov” av sin lägenhet, bör man överväga om man ska sälja lägenheten, om det är så att man funderar på att hyra ut i andra hand under längre tid eller obestämd tid.

Men i vissa fall kan det vara OK att hyra ut lägenheten i andrahand, då under en begränsad tid. I samtliga fall ska styrelsen godkänna andrahandsuthyrningen på förhand.

Normalt tillåts uthyrning tillåtas med maximalt ett år och då för särskilda skäl. Styrelsen godtar normalt de skäl som Hyresnämnden skulle ha godkänt.

Detta kan vara samboprövning, studier eller arbete på annan ort under en begränsad tid.

Vid andrahandsuthyrning tillkommer det en avgift för administration som läggs på månadsavgiften, enligt stadgarna max 10% av prisbasbelopp per år, vilket fördelas på månadsavierna under tiden för andrahandsuthyrningen.

Kom ihåg att du som medlem som hyr ut, är helt ansvarig inför föreningen för att månadsavgifter betalas, betalar inte din hyresgäst, blir du ansvarig. Samma gäller underhåll av lägenheten och ansvar för störningar mot grannar. Du som medlem har fullt ansvar för allt din hyresgäst gör.

Olovlig uthyrning kan vara grund till förverkande av bostadsrätten.

Vid frågor och funderingar, kontakta styrelsen.


Varför fungerar inte dörrnyckeln i entrédörrarna?

BRF Resa har ett så kallat ”låssystem”. I detta låssystem så finns det vissa huvudnycklar som går överallt, även till lägenhetsdörrarna OM dörren är låst i ”service-läget”.

Serviceläget beskrivs i Bopärmen, men normalt låser man dörren med att dra ut nyckeln i position ”kl.12”, men om man istället vrider nyckeln till ”kl.10” och drar ut nyckeln, så är dörren låst i serviceläge.

Då det skulle vara väldigt dyrt för föreningen att byta samtliga lås för att någon tappar sin nyckel eller blir av med den på något sätt, så fungerar inte nycklarna i entréer med mera, får att undvika att obehöriga får tillträde till fastigheten. Det är för allas trygghet och säkerhet.

Därför måste man endera ha en tagg för att komma in, eller kod som gäller endast huvudingång (nr.5, nr.8, nr.9 mot yttergata, nr.6, nr.7 mot gården). Koden är möjlig använda morgon till kväll.

Om man tappar sin egen nyckel eller tagg, går det i vårt låssystem spärra just dessa och begränsa kostnad till skaffa ny tagg eller nyckel eller byta lås i egen lägenhet, vilket alltid bekostas av medlemmen.

Vid strömavbrott, låser entrédörrarna upp sig själva, så då och endast då kommer man in utan tagg eller kod.


Finns det en fjärrkontroll till garageporten?

Fjärrkontroll erbjuds medlemmar som har en P-plats i garaget. För närvarande gäller max 1 fjärrdosa per plats. Man betalar en engångsavgift för sin dosa, vilket läggs på månadsavgiften. Sedan äger man sin dosa och sköter om den. Om den går sönder, eller tappas bort, så får man köpa en ny dosa och erlägger då i sådant fall en engångsavgift igen.

Om man säger upp sin dosa, så kommer dosan att avaktiveras i vårt system. Samma gäller vid köp av ny dosa.

För närvarande får man be styrelsen om pris på dosa. En indikation kan finnas i prislistan ”Parkering” på fliken ”Min lägenhet”. Köper man dosa av annan medlem, exempelvis vid överlåtelse, så är det mycket viktigt att man anmäler detta till styrelsen och ekonomisk förvaltning. Annars finns risk att dosan avaktiveras, enligt det avtal som upprättats med medlem som kvitterat ut dosa.

Kontakta styrelsen vid intresse.


Får jag sätta upp markiser eller balkongskydd?

Balkongskydd är OK sätta upp om man använder rätt färgkod och sätter upp det snyggt.

Markis får endast sättas upp efter styrelsens godkännande, det finns ett markisavtal på fliken ”Min lägenhet” som fylls i och bifogas ansökan till styrelsen.

Sidan 29 i Bopärmen ger färgvalen:

Textlier: NCS S4000-N (ljusgrå)

Profilkulör RAL 9003 (vit)


Jag vill hyra P-plats för min bil / MC / moped, vart vänder jag mig?

Den ekonomiska förvaltningen har hand om uthyrningen av platser i vårt garage.

Notera att det INTE är tillåtet förvara motorfordon såsom moped eller MC i cykelrummen på grund av brandrisk. Enbart garaget är godkänt för parkering av motorfordon.

Om man inte vill hyra plats i garaget, eller det är fullt i garaget, så får man stå utomhus med sitt fordon. Närmast så finns pendelparkering vid resecentrum eller Kvarnkullens parkering, där man kan stå med kommunens månadskort i mån av plats.

Equmeniakyrkan hyr ut P-platser på deras uteparkering vid Utmarksvägen 3. Kostnad 400kr/mån (år 2021). Kontakta Parkeringstjänst Väst på tel. 031-52 88 10 eller ladda ner deras app, eller gå in på hemsidan www.parkeringstjanst.se för mer info.


Jag vill ha inglasad balkong, hur får jag det?

BRF Resa har leverantören Lumon som ombesörjer balkonginglasning. För balkonger har styrelsen gett generellt OK så länge utförandet är lika övriga, Lumon har en spec på vad som godkänts för Brf Resa.

Lumon har under hösten 2021 glasat in ett antal balkonger och önskar ni inglasning så har föreningen fått bygglov för balkonger (inte uteplatser).

Kontakta Lumon för pris och leveransinformation.

Tel: 010-150 21 00

Lumon debiterar medlem direkt för inglasning och arbete. Föreningen har ett bygglov som gäller till 2025 för inglasning av balkonger. Inom detta bygglov debiteras medlemmar med inglasning en bygglovsavgift om 649kr vid en kommande avisering efter att inglasning uppförts eller kommande medlem om en överlåtelser skulle ske under tiden).

Eftersom föreningens bygglov ej gäller uteplatser, så kommer föreningen att debitera medlem som vill inglasa uteplats för särskild (egen) bygglovsavgift oavsett om kommunen beviljar detta eller inte och om man senare väljer att inglasa eller inte.

Tänk på att först be om styrelsens tillstånd för inglasning av uteplats, måste sökas i varje enskilt fall.


Vad får jag slänga i soprummet?

Läs gärna sidan 8 i Bopärmen (finns under fliken ”Min lägenhet”).

Det står även tydligt vid alla kärl i soprummet vad som får slängas i dessa.

Allt annat ska slängas på kommunens återvinningsstationer eller ÅVC.

Tänk på allt som ej hör hemma i kärlen, eller slängs i soprummet på golvet, kostar föreningen tusentals kronor för varje tömning och det är sådant vi får betala extra för på månadsavin i slutändan.

I Kungälv är det gratis lämna avfall på ÅVC.

https://www.kungalv.se/Bygga–bo–miljo/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler/


Vad får jag ställa i trapphuset (utanför min dörr)?

Utöver någon mindre kruka i fönstret, så ingenting egentligen!

Egna mattor eller möbler eller andra saker i gångar, våningsplan och trapphus, kan utgöra en brandrisk eller blockera vid eventuell utrymning.

Dessutom utgör de ett hinder vid varje trappstädning.

Vänligen ha era saker i lägenheten eller i förrådet.

Tack för visad hänsyn till era grannar!


Vilken färg ska jag använda?

Om du vill måla om eller bättringsmåla med samma nyans som original, så finns denna info i bopärmen, samt nedan:

Väggfärg
Alcro NCS S0500-N, glans 7

Takfärg
Alcro NCS S0500-N, glans 2


Jag behöver en extranyckel eller extra tagg, hur gör jag?

För att få en extra nyckel till din lägenhet eller en extra tagg till entrédörr, så får du kontakta styrelsen. Meddela vilken uppgång och lägenhet det gäller, samt anledning till varför.

Vi har ett specifikt låssystem, så det går inte kopiera nycklar på egen hand.

Man kan beställa nyckel och tagg var för sig.

En indikation på pris för extra nyckel och tagg hittar ni i dokumentet ”nycklar & taggar” på fliken ”Min lägenhet”.

Det tar ca 2v efter beställning, kostnaden läggs på din månadsavi och nycklar/taggar kvitteras ut hos styrelsen när de är klara.


Jag vill sätta upp något på väggen, går det?

Troligtvis går det bra, med rätt typ av fästelement och rimlig belastning.

De väggar som inte är i betong, ska alla ha en plyfa-skiva (träskiva) från golv till tak för bärighet och denna sitter mot en eller två gipsskivor.


Parkeringsböter och parkering på gården (t.ex. vid flytt).

Det är inte tillåtet att parkera på gården.

BRF Resa och hyresrätternas förvaltare har tyvärr behövt ingå ett avtal med Securitas pga tidigare större misskötsel av parkering på innergården (när det inte kontrollerades). Securitas tar alla intäkter för detta uppdrag.

Dock får man naturligtvis lasta och lossa bil, släp och flyttbil, men då är det viktigt att man faktiskt har en synlig, tydlig pågående aktivitet. Är ingen vid fordonet och lossar eller lastar så blir det böter redan efter 10min.

Om man behöver stå på gården, vid exempelvis en flytt, så behöver detta anmälas till styrelsen, i god tid i förväg (minst 1v).

Styrelsen har extra P-tillstånd man kan låna så att man kan stå på gården, exempelvis vid flytt..

Har man felaktigt fått en bot, så får man överklaga enligt instruktioner på böterna, samt informera styrelsen.

Styrelsen ger i princip bara ”hjälp” att annullera ev. böter, om styrelsen fått föranmälan i god tid, och styrelsen godkänt detta genom svar och parkering skett i rimlig omfattning för behovet, med giltigt P-tillstånd.


Får jag använda infravärme på balkongen?

Det är OK att använda eldrivna infravärmare, men denna får ej sättas på fasaden (så inget borrande eller skruvande).

Förslagvis används en portabel infravärmare som antingen ställs på golvet eller ett bord, eller som står i ett eget (flyttbart) stativ.

Tänk på att infravärme drivna på el inte bör stå i regn, så rekommendationen är att endast använda utomhusgodkända infravärmare och inte låta regn komma åt.

Därmed bör man överväga om det är lämpligt med infravärme om man inte har inglasad balkong, det kan vara ok regnfria dagar, men använd eget omdöme.


Mina släplister till duschen är trasiga / saknas.

Släplisterna är förbrukningsvaror och kan köpas på egen hand. Styrelsen har eventuellt ett litet lager till bättre pris, så kontakta gärna styrelsen.

Duschlisterna byts ganska lätt på egen hand. Man snäpper på dem i underkant.

Viktigt se till att den kortare flärpen sätts inåt duschen (samma sida som vattnet rinner nerför duschväggen).

Kort anvisning:


Dags för OVK, vad gäller?

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Brf Resa har ett FTX-system för ventilationen, vilket betyder att vi har fläktar och kanaler för både tillluft (luft in utifrån) och frånluft (luften som kommer ut från lägenheten). Dessutom har systemet en värmeväxlare som återvinner värmen i frånluften.

För sådana här system är det enligt lag obligatoriskt att vart tredje år göra en OVK-besiktning, vilket går ut på att man i hela fastigheten, däribland alla lägenheter, mäter luftflöden och tar en titt på kanalerna och fläktar så att man ser att ventilationen uppfyller de krav som gällde när huset var nytt.

Föreningen är ansvarig för att detta kontrolleras och vid behov kan man även behöva rengöra kanalerna, men OVK-besiktning i sig innebär att man bara kontrollerar om det fungerar som det ska eller inte.

I allmänhet ska medlemmar (och eventuella hyresgäster) rengöra sina ventilationsdon med jämna mellanrum, se bopärmen på hemsidan. Rengöring kan ske med fuktig trasa och/eller dammsugare.

Detta inkluderar även köksfläkt som måste rengöras, då en stor del av luften ut ur lägenheten går denna väg i ett FTX-system. Filtret och dess delar kan enkelt tvättas i diskmaskin, eller med diskmedel i hett vatten i diskhon.

Nedan finns några tips och instruktion i tect och som video för ventilation.

Instruktioner för rengöring i text-format.

Kort video hur man tar loss och sätter tillbaka TILLUFTDON

Kort video hur man tar loss och sätter tillbaka FRÅNLUFTDON

Kort video hur man tar loss och sätter tillbaka FILTER för köksfläkt

Nedan två videor är lite mer generella från Ikano, men innehåller viss information relevant för köksfläkt och ventilation.